EN STARK DEL AV SVENSK HOPPSPORT

Planen vi hade runt 2014 var enkel i sitt upplägg men lite svårare rent praktiskt: Skapa en tour som gör att fler svenska ryttare stannar hemma under våren, vi ville minska sportens miljöpåverkan och ryttarnas tid för resande. Skapa en tour som gör att svenska hästägare tycker att det finns bra och sevärda tävlingar på nära håll, så att vi därför lättare kan attrahera ett långsiktigt svenskt hästägande.

Men allt måste göras med kvalité – och därmed skapade vi våra 7 stjärnor, hållpunkterna för alla våra arrangörer. Nu ser vi ett ökat intresse i att vara en del i vår arrangörs-skara och vi kan lova en spännande framtid, eller som dom säger, ”stay tuned”!

Alltid med en strävan att bli bättre!

Efter varje event betygsätter vi (inte arrangören själv) både efter egna upplevelser men även utifrån de samtal vi haft under eventet med ryttare, hästägare och sponsorer. Med utgångspunkt från våra 7 grundstjärnor så får vi både en viktning men även mer konkreta förslag och möjligheter som vi serverar varandra – allt utifrån våra olika möjligheter.

Men en sak är säker – vi blir bara bättre och bättre!

1. UNDERLAGET
2. FRAMHOPPNING
3. HINDERPARK & BANBYGGNAD
4. SEKRETARIAT/FUNKTIONÄRSSTAB
5. MAT OCH DRYCK
6. SERVICENIVÅ
7. VIP/HOSPITALITY

UPPLÄGGET FÖR 2022

Torsdag 21/4: Kval 1: 130 + 140 + 145

Fredag 22/4: Kval 2: 130 + 140 + 150

Söndag 24/4: Delfinal: 130 + 140 + 150

Torsdag 26/5: Kval 1: 130 + 140 + 145

Fredag 27/5: Kval 2: 130 + 140 + 150

Söndag 29/5: Delfinal: 130 + 140 + 150

Torsdag 9/6: Kval 1: 130 + 140 + 145

Fredag 10/6: Kval 2: 130 + 140 + 150

Söndag 12/6: Delfinal: 130 + 140 + 150

Måndag 20/6: Kval 1: 130 + 140 + 145

Tisdag 21/6: Kval 2: 130 + 140 + 150

Onsdag 22/6: Delfinal: 130 + 140 + 150

Lördag 9/7: 7-star

(startordning, med hederspriser 50 000 kr): 150

Söndag 10/7: Final 7-star 150

Söndag 4/9: 7-star finaler: 130 + 140