EN STARK DEL AV SVENSK HOPPSPORT

Planen vi hade runt 2014 var enkel i sitt upplägg men lite svårare rent praktiskt: Skapa en tour som gör att fler svenska ryttare stannar hemma under våren, vi ville minska sportens miljöpåverkan och ryttarnas tid för resande. Skapa en tour som gör att svenska hästägare tycker att det finns bra och sevärda tävlingar på nära håll, så att vi därför lättare kan attrahera ett långsiktigt svenskt hästägande.

Men allt måste göras med kvalité – och därmed skapade vi våra 7 stjärnor, hållpunkterna för alla våra arrangörer. Nu ser vi ett ökat intresse i att vara en del i vår arrangörs-skara och vi kan lova en spännande framtid, eller som dom säger, ”stay tuned”!

Alltid med en strävan att bli bättre!

Efter varje event betygsätter vi (inte arrangören själv) både efter egna upplevelser men även utifrån de samtal vi haft under eventet med ryttare, hästägare och sponsorer. Med utgångspunkt från våra 7 grundstjärnor så får vi både en viktning men även mer konkreta förslag och möjligheter som vi serverar varandra – allt utifrån våra olika möjligheter.

Men en sak är säker – vi blir bara bättre och bättre!

1. UNDERLAGET
2. FRAMHOPPNING
3. HINDERPARK & BANBYGGNAD
4. SEKRETARIAT/FUNKTIONÄRSSTAB
5. MAT OCH DRYCK
6. SERVICENIVÅ
7. VIP/HOSPITALITY

UPPLÄGGET FÖR 2021

Torsdag 27/5: Kval 1: 130 + 140 + 145

Fredag 28/5: Kval 2: 130 + 140 + 150

Söndag 30/5: Delfinal: 130 + 140 + 150

Torsdag 10/6: Kval 1: 130 + 140 + 145

Fredag 11/6: Kval 2: 130 + 140 + 150

Söndag 13/6: Delfinal: 130 + 140 + 150

Torsdag 20/6: Kval 1: 130 + 140 + 145

Fredag 21/6: Kval 2: 130 + 140 + 150

Söndag 23/6: Delfinal: 130 + 140 + 150

Lördag 10/7: 7-star

(startordning, med hederspriser 50 000 kr): 150

Söndag 11/7: Final 7-star 150

Söndag 5/9: 7-star finaler: 130 + 140

Ladda hem reglerna för 2021
Kika på lilla ryttarfoldern