Anmälan 7-star2019-02-16T17:07:31+00:00
Ladda ner pdf från SvRF

Regler för Swedish 7-Star Spring Tour 2019 Hoppning

Touren är öppen för

Touren är öppen för svenska och utländska ryttare. Finalen 150 i Falsterbo är endast öppen för ryttare som representerar Sverige.

Allmänna Bestämmelser

Touren består av fyra deltävlingar med delfinaler samt finaler. Samtliga tävlingar arrangeras som elit/*****/****- och nationell/*** tävling. Tour för 130 och 140 arrangeras i nationella/*** klasser. Tour 150 arrangeras i femstjärniga elitklasser.

• Ekipage med placering i 150 eller högre de senaste 24 månaderna får inte starta i någon delfinal/final ingående i Tour 130.

• Ekipage med seger/segrar i 150 eller högre de senaste 24 månaderna får inte starta i någon delfinal/final ingående i Tour 140.

Tävlingsplatser

V 19 Hammarö, F Equality Riders Wermland Equestrian Games

V 21 Norrköping, Åby RK Norrköping Int. Horse Show

V 22 Runsten, F Runsten Equestrians Runsten Equestrian Games

V 25 Göteborg/Åby, Fjärås HR Gothenburg Summer Tour

V 27 Falsterbo, Falsterbo RF Falsterbo Horse Show Final 150 Tour

V 35 Norrköping, Åby RK Norrköping Autumn Horse Show Final 130 och 140 Tour

Deltävlingar

Deltävlingarna består av två (2) kval samt en delfinal på respektive nivå för varje tour och tävlingsplats.

Bedömning i kvalklass

Kval 1 bedömning A:0/A:0

Kval 2 A:0

Antal hästar per ryttare i kvalklasser

Ingen begränsning, ekipage enligt allmänna bestämmelser.

Antal startande i Delfinaler

De 10 bästa ryttarna från kvalklass 1 samt de 20 bästa ryttarna från kvalklass 2 kvalar till delfinalen. Ersättare till delfinaler Om någon av de 30 kvalificerade ryttarna inte startar i delfinalen tas ersättare in. Kvalad ryttare som inte startanmäler i tid stryks. Denne/dessa ersätts av närmast placerad/e ryttare i resultatordning från kval 2, som anmält intresse till sekretariatet innan startanmälningstidens utgång för varje delfinal, senast en timme efter sista klassens på fredagen under respektive meeting.

Antal hästar per ryttare i delfinaler, startanmälan till delfinaler

Ryttare får starta en (1) häst i delfinalen. Det är ryttaren som kvalificerar sig till finalen. Ryttaren har rätt att välja en (1) av sina hästar med begränsning av vad som sägs i Allmänna bestämmelser. Hästen måste ha genomfört en grundhoppning, alternativt en fas vid hoppning i två faser utan totalfel, under samma meeting innan delfinalen. Ryttaren ska anmäla start och häst i final till sekretariatet senast en timme efter sista klassen på fredagen under respektive meeting. Om vald häst efter den tidpunkten stryks av SJV-veterinären på plats har ryttaren rätt att välja annan häst kvalificerad enligt ovan.

Bedömning i delfinaler A:1a.

Premier i delfinaler

Varje arrangör ska ha följande miniminivå på premier.

Premier kval 1:

1,50 7000, 5500, 3500, 2500, 1500, 1400 till övriga
1,40 2000, 1500, 1000, startavgift till övriga
1,30 1500, 1200, 800, startavgift till övriga
(om elitklass/*****/**** = lägst 2 x avgift till övriga placerade)

Premier kval 2:

1,50 15 000, 10 000, 7000, 5000, 3000, 1400 till övriga
1,40 4000, 3000, 2000, 1500, startavgift till övriga
1,30 2000, 1500, 1200, 1000, startavgift till övriga
(om elitklass/*****/**** = lägst 2 x startavgift till övriga placerade)

Premier delfinal:

1,50 30 000, 20 000, 15 000, 10 000, 7000, 2000 till övriga
1,40 10 000, 7000, 5000, 3000, 2000, startavgift till övriga
1,30 7000, 5000, 3000, 2000, 1000, startavgift till övriga
(om elitklass/*****/**** = lägst 2 x avgift till övriga placerade)

Poängberäkning i delfinaler

Alla startande ryttare i en kvalklass ingående i 7-Stars deltar och samlar poäng i respektive tour. Ryttare som har startat i någon av 7- Starklasserna under 2019 har garanterad plats i 7-Starkvalklasser på efterföljande tävlingsplatser under 2019. Ryttaren samlar poäng i respektive tour. Poäng får räknas från de
tre bästa delfinalerna. Poäng till 50% av startfältet i respektive delfinal enligt nedan:
Placering – Poäng
1 – 20p
2 – 17p
3 – 15p
4 – 13p
5 – 12p
6 – 11p
7 – 10p
8 – 9p
9 – 8p
10 – 7p
11 – 6p
12 – 5p
13 – 4p
14 – 3p
15 – 2p

Final Tour 150 presented by Equality Line

Till final kvalificerade ryttare anmäler sitt deltagande enligt tävlingens proposition för klassen.

Final Tour 150 går i Falsterbo, tillika kvalklass till CSIO 5*, 6-7 juli

Till finalen går de 14 bästa ryttarna enligt Tour 150 poängställning efter delfinal 4. Vid lika placering tas in i första hand ryttaren som har deltagit i flest Swedish 7-Star Spring Tour-deltävlingar, i andra hand ryttaren som har högsta genomsnittliga placering under alla deltävlingar, i tredje hand ryttaren som har bäst ryttarranking 1 maj 2019. Landslagsledningen fördelar ytterligare 2 platser till ryttare som deltagit i 7 Starkval 2018 2019. Finalen i Falsterbo rids i 2 omgångar över 2 dagar. Omgång 1: 1,50 bed A:0, omgång 2: 1,50 bed A:1a. Båda omgångarna går på Grand Prix-banan.

Lördagens 1,50-klass avgör startordningen i söndagens 1,50-klass. Från söndagens klass går de fyra bästa ryttarna, från klassen vidare till Falsterbo CSIO 5*.

Ersättare till final Tour 150 presented by Equality line

Om kvalificerad ryttare inte anmäler sig till finalen tas nästkommande ryttare in från 7-Stars poängställning efter 4:e delfinalen. Vid lika placering tas in i första hand ryttaren som har deltagit i flest Swedish 7-Star Spring Tour-deltävlingar, i andra hand ryttaren som har högsta genomsnittliga placering under alla deltävlingar, i tredje hand ryttaren som har bäst ryttarranking 1 maj 2019.

Premier/priser i final Tour 150 presented by Equality Line

Omgång 1.
Hederspriser till ett värde av 50 000 kr
Placerade 1-4 efter omgång 2
Tour 150: 100 000, 75 000, 50 000, 25 000 kr
Premierna betalas ut av 7 Stars AB till av ryttaren anmält konto inom tre dagar efter finalen.

Final Tour 130, 140

Final Tour 130 och 140 går vid Norrköping Autumn Horse Show vecka 35. Till finaler i respektive tour går de 30 bästa ryttarna enligt Tour 130 respektive 140 enligt poängställning efter delfinal 4. Vid lika placering tas in i första hand ryttaren som har deltagit i flest Swedish 7-Star Spring Tour deltävlingar, i andra hand ryttaren som har högsta genomsnittliga placering under alla deltävlingar, i tredje hand ryttaren som har bäst ryttarranking 1 maj 2019.

Till final kvalificerade ryttare efter deltävling 4 vid Gothenburg Summer Tour vecka 25 anmäler sitt deltagande enligt tävlingens Final-arrangörens proposition för klassen.

Ersättare till final Tour 130-140

Om kvalificerad ryttare inte anmäler sig till finalen tas nästkommande ryttare in från 7-Stars poängställning efter 4:e delfinalen. Vid lika placering tas in i första hand ryttaren som har deltagit i flest Swedish 7-Sta Spring Tour deltävlingar, i andra hand ryttaren som har högsta genomsnittliga placering under alla deltävlingar, i tredje hand ryttaren som har bäst ryttarranking 1 maj 2019.

Bedömning i finaler Tour 130, 140 A:1a.

Startordning i finaler Tour 130, 140

Inga poäng tas med från kvalen, poängen avgör endast startordningen. Omvänd startordning efter poänglistan. Ekipage med högst poäng startar sist, ekipage med näst högst poäng näst sist o s v. Vid lika poäng lottas inbördes startordning.

Premier/priser Tour 130, 140

Tour 140: 60 000, 30 000, 20 000, 15 000, 10 000, 5000 till övriga placerade.
Tour 130: 40 000, 20 000, 15 000, 10 000, 5000, 3000 till övriga placerade.

Frågor

Claes Pettersson, claes@norrkopinghorseshow.se
Sophie Wilhelmsson, sophie@equalityline.se

Godkännanden

Godkänd av 7 Star
2019-01-11

Godkänd av SvRF:s hoppkommitté
2019-01-15

Godkänd av SvRF:s tävlingssektion
2019-02-05

Godkänd av SvRF:s GS
2019-02-05
Publicerad 2019-02-05

Tvist om regler Tävlingsledning 7-Star i samråd med nationell samordnare hoppning SvRF