Anmälan 7-star

/Anmälan 7-star
Anmälan 7-star2018-11-26T13:52:43+00:00

Swedish 7-Star Spring Tour

Skärmklipp 2017-02-03 16.02.38Touren är öppen för svenska och utländska ryttare. Finalen 150 i Falsterbo är endast öppen för svenska ryttare.

Allmänna bestämmelser

Touren består av fyra deltävlingar med delfinaler samt finaler. Samtliga tävlingar arrangeras som elit- och nationell tävling. Tour för 130 och 140 arrangeras i nationella klasser. Tour 150 arrangeras i elitklasser.
• Ekipage med placering i 150 eller högre de senaste 24 månaderna får inte starta i någon klass ingående i Tour 130.
• Ekipage med seger/segrar i 150 eller högre de senaste 24 månaderna får inte starta i någon klass ingående i Tour 140.

Tävlingsplatser

V 19 Hammarö, Equality Riders Wermland Equestrian Games
V 21 Norrköping, Åby RK Norrköping Horse Show
V 24 Runsten, F Runsten Equestrians Runsten Equestrian Games
V 25 Göteborg/Åby, Fjärås HR Gothenburg Summer Tour
V 27 Falsterbo Falsterbo Horse Show
Final 150 Tour
V 32 Runsten, F Runsten Equestrians Runsten Grand Prix
Final 130 och 140 Tour

Deltävlingar

Deltävlingarna består av två (2) kval samt en delfinal på respektive nivå för varje tour och tävlingsplats.

Bedömning i kvalklass

Kval 1 bedömning A:0/A:0
Kval 2 A:0

Antal hästar per ryttare i kvalklasser

Ingen begränsning, ekipage enligt allmänna bestämmelser.

Antal startande i delfinaler

De 15 bästa ryttarna från kvalklass 1 samt de 15 bästa ryttarna från kvalklass 2 kvalar till delfinalen.

Ersättare till delfinaler

Om någon av de 30 kvalificerade ryttarna inte startar i delfinalen tas ersättare in. Kvalad ryttare som inte startanmäler i tid stryks. Denne/dessa ersätts av närmast placerad/e ryttare i resultatordning från kval 2, som anmält intresse till sekretariatet innan startanmälningstidens utgång.

Antal hästar per ryttare i delfinaler, startanmälan till delfinaler

Ryttare får starta en (1) häst i delfinalen. Det är ryttaren som kvalificerar sig till finalen. Ryttaren har rätt att välja en (1) av sina hästar som startat under samma meeting, med begränsning av vad som sägs i Allmänna bestämmelser. Hästen ska minst ha genomfört en klass på samma nivå som kvalklasser för aktuell delfinal. Ryttaren ska anmäla start och häst i final till sekretariatet senast en timme efter sista klassens start på fredagen under respektive meeting. Om vald häst efter den tidpunkten p.g.a. sjukdom/skada m.m. enligt tävlingsveterinären på platsen inte kan starta har ryttaren rätt att välja annan häst kvalificerad enligt ovan.

Bedömning i delfinaler

Mom 319.3. Winning Round. En omgång bed A:0 och en WR bed A:0. Till WR går alla felfria, dock minst 9 ryttare (25%). Felen från första omgången tas med till WR.

Premier i delfinaler

Varje arrangör ska ha följande miniminivå på premier.

Premier kval 1:
1,50 4000, 3000, 2000, startavgift till övriga 
1,40 2000, 1500, 1000, startavgift till övriga 
1,30 1500, 1200, 800, startavgift till övriga
(om elitklass = 2 x avgift till övriga placerade)

Premier kval 2:
1,50 6000, 4500, 3000, 2000, startavgift till övriga 
 1,40 4000, 3000, 2000, 1500, startavgift till övriga 
1,30 2000, 1500, 1200, 1000, startavgift till övriga 
(om elitklass = 2 x startavgift till övriga placerade)
Premier delfinal:
1,50 20 000, 15 000, 10 000, 7000, 5000, 2000 till övriga  
1,40 10 000, 7000, 5000, 3000, 2000, startavgift till övriga
  1,30 7000, 5000, 3000, 2000, 1000, startavgift till övriga

Poängberäkning i delfinaler

Alla startande ryttare i en kvalklass ingående i 7-Star deltar, och samlar poäng i respektive tour. Ryttare som erhållit poäng i delfinal har garanterad plats i 7-Star kvalklasser på efterföljande tävlingsplatser.

Ryttaren samlar poäng i respektive tour. Poäng får räknas från de tre bästa delfinalerna. I Tour 130 och 140 får ryttare dessutom räkna poäng från Sista Chansen vid Runsten Grand Prix vecka 32.

Poäng till de 15 främst placerade i respektive delfinal enligt nedan:

Placering Poäng

1 – 20
2 – 17
3 – 15
4 – 13
5 – 12
6 – 11
7 – 10
8 – 9
9 – 8
10 – 7
11 – 6
12 – 5
13 – 4
14 – 3
15 – 2

Final Tour 150 presented by Equality Line

Till final kvalificerade ryttare anmäler sitt deltagande enligt tävlingens proposition för klassen.

Final Tour 150 går i Falsterbo, tillika kvalklass till CSIO 5*, 9 juli 2018.
Till finalen går de 14 bästa ryttarna enligt Tour 150 poängställning efter delfinal 4. Landslagsledningen fördelar ytterligare 2 platser till ryttare som deltagit i 7 Star-kval 2018.

Finalen i Falsterbo rids i 2 omgångar över 2 dagar. Omgång 1 bed A:0, omgång 2 bed A:1a. Båda omgångarna går på Grand Prix-banan.
Lördagens 1,50-klass avgör startordningen i söndagens 1,50-klass. Från söndagens klass går de fyra bästa ryttarna från klassen vidare till Falsterbo CSIO5*.

Ersättare till final Tour 150 presented by Equality line

Om kvalificerad ryttare inte anmäler sig till finalen tas nästkommande ryttare in från 7-Stars poängställning efter 4:e delfinalen.

Premier/priser i final Tour 150 presented by Equality Line

Omgång 1.
Hederspriser till ett värde av 50 000 kr

Placerade 1-4 efter omgång 2
Tour 150: 100 000, 75 000, 50 000, 25 000 kr
. Premierna betalas ut av 7Star AB till av ryttaren anmält konto inom sju dagar efter finalen.

Final Tour 130, 140

Final Tour 130 och 140 går vid Runsten Grand Prix vecka 32. Till finaler i respektive tour går de 30 bästa ryttarna enligt Tour 130 respektive 140 enligt poängställning efter delfinal 4 samt fem ryttare från Sista Chansen.
Till final kvalificerade ryttare efter deltävling 4 vid Göteborg Summer Tour vecka 25 anmäler sitt deltagande enligt tävlingens proposition för klassen. Ryttare kvalade från Sista Chansen startanmäler på plats.

Sista Chansen Tour 130,140

Fem extra platser fördelas efter nedanstående omgångar vid Runsten Grand Prix vecka 32.
Torsdag: omgång 1, bed två faser A:0/A:0
Fredag: omgång 2, bed A:0

I resultatlistan räknas felen från omgång 1 och två ihop. Vid lika antal fel avgör tiden i omgång 2 placeringen.
En särskild poänglista för de som inte redan är finalkvalade från deltävling 1–4 upprättas innan Sista Chansen. Poäng för placering enligt poängtabellen fördelas i Sista Chansen läggs till i den ovan nämnda poänglistan. De fem bästa från den nya totalställningen på respektive höjd efter Sista Chansen går vidare till tourfinal.

Bedömning i finaler Tour 130, 140

Mom 319.3. Winning Round. En omgång bed A:0 och en WR bed A:0. Till WR går alla felfria, dock minst 9 ryttare (25%). Felen från första omgången tas med till WR.

Startordning I finaler Tour 130, 140

Inga poäng tas med från kvalen, poängen avgör endast startordningen. Omvänd startordning efter poänglistan. Ekipage med högst poäng startar sist, ekipage med näst högst poäng näst sist o s v.

Premier/priser Tour 130, 140

Placerade 1-9 efter respektive final.
Tour 140 60 000, 30 000, 20 000, 15 000, 10 000, 5000 till övriga
Tour 130 40 000, 20 000, 15 000, 10 000, 5000, 3000 till övriga

Frågor till

Claes Pettersson, claes@norrkopinghorseshow.se
Sophie Wilhelmsson, sophie@equalityline.se